Jumat, 14 Juni 2013

Al-Fatihah


"Telah berkata ALLAH Azza-wa Jalla : AKU bagi shalat (Al-Fatihah) antaraKU dan hambaKU menjadi dua bagian (maksudnya seperdua lagi untuk hambaKU|), dan lagi hambaKU apa yang mereka minta. apabila hambaKU berkata Alhamdulillahirabbil 'alamin, ALLAH menjawab "hambaKU memujiku" dan apabila hambaKU menyanjungKU ; dan apabila hambaKU berkata Maliki Yaumiddin, ALLAH menjawab "hambaKU memuliakanKU"; dan apabila hambaKU berkata Iyyaka na'budu wa iyyakansta'in." ALLAH menjawab "ini seperdua untukKU dan seperdua untuk hambaKU, bagiku hambaKU, apa yang dia minta; apabila hambaKU berkata:" Ihdinashshirathal mustaqim, shirathal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhallin," ALLAH menjawab, ini semuanya untuk hambaKU, dan bagi hambaKU apa yang ia minta."(HR Muslim)