Sabtu, 01 Juni 2013

Hadist tentang kemurahan ALLAH SWT

"tak seorangpun yang paling sabar terhadap gangguan yang didengarnya selain ALLAH 'Azza wa Jalla. orang-orang kafir menjadikan sekutu bagi-NYA, mereka menganggap-NYA mempunyai anak. akan tetapi, walaupun begitu, ALLAH tetap memberi mereka rezeki, memberi mereka kesehatan yang sempurna, dan memberi apa yang mereka minta."(HR Muslim)